Allmänna villkor

Allmänna villkor

Blixten & Co AB (nedan ”Blixten & Co”) säljer biljetter via den tjänst (nedan ”Tjänsten”) som tillhandahålls via webbsidan https://blixten.eventim-biljetter.se (nedan ”Webbsidan”) i egenskap av arrangör. Tjänsten distribueras av Blixten & Co:s underleverantör Eventim Sverige AB (nedan ”Eventim”).

Dessa allmänna villkor (nedan ”Allmänna villkor”) uppdaterades den 1 oktober 2019 och gäller för alla köp som genomförs via Tjänsten, och genom att använda Webbsidan och/eller Tjänsten godkänner du som kund dessa Allmänna villkor. Genom att använda Tjänsten bekräftar du även att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp.

Biljettköpet
För att genomföra ett biljettköp via Tjänsten behöver du göra följande:

  1. Sök och hitta biljett(er);
  2. Välj leveranssätt;
  3. Godkänn de Allmänna villkoren;
  4. Logga in om du redan är kund. Om du inte redan är kund kan du snabbt registrera ditt personliga kundkonto;
  5. Fyll i eventuell rabatt- eller presentkortskod;
  6. Välj betalningsform;
  7. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta; och
  8. Godkänn köpet.

Din orderbekräftelse kan nu ses på skärmen, och du får inom några minuter din bekräftelse sänd via e-post.

Leverans
Nedanstående leveransalternativ erbjuds för dina biljetter.

TicketDirect
Vid val av TicketDirect kommer köpta biljetter att skickas till den e-postadress som du har angivit. Om du inte mottar en e-post med biljetter, ta i första hand en titt i din skräppost. Du kan även logga in på ditt kundkonto via Webbsidan och skriva ut dina biljetter. Om du inte har mottagit en e-post med biljetterna inom 24 timmar efter genomfört köp eller om du har problem med att få åtkomst till ditt kundkonto och/eller din order, kontakta Eventims kundservice på de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten Kontaktuppgifter.

Post
Vid val av leverans av fysiska biljetter via post kommer biljetterna att skickas till dig så snart som möjligt till den adress som du har uppgivit vid köptillfället. För biljetter som skickas inom Sverige är leveranstiden 5-7 vardagar från genomfört köp. För biljetter som skickas utrikes är leveranstiden upp till 14 dagar från genomfört köp. Observera att det kan förekomma längre leveranstider vid en del evenemang. Biljetter skickas med vanligt standardbrev. Detta leveransalternativ kan inte väljas senare än 7 vardagar innan evenemanget äger rum om biljetterna ska skickas inom Sverige eller senare än 14 dagar innan evenemanget äger rum om biljetterna ska skickas utrikes. Det streckkodsystem som används på biljetten säkerställer att den biljett som du mottar inte kan kopieras eller förfalskas, och det är därför inte nödvändigt att skicka brevet rekommenderat och du behöver inte heller vara hemma när biljetterna kommer med posten.

Service- och leveransavgifter
Utöver biljettpriset betalar du även en serviceavgift, baserat på biljettens pris. Serviceavgiften är inkluderad i det biljettpris som visas. Information om tillämplig serviceavgift framgår i samband med biljettköpet, samt på orderbekräftelsen och biljetten. 

I det fall du har valt att få din biljett skickad till dig via post, betalar du även en leveransavgift. Hur stor leveransavgiften är beror på vart biljetten ska skickas. Biljetter som skickas inom Sverige påförs en leveransavgift om 45 SEK per transaktion och biljetter som skickas till utrikes påförs en leveransavgift om 75 SEK per transaktion.

Betalning
Alla priser är angivna inklusive moms, skatter och serviceavgift, dock exklusive eventuell leveransavgift, vilken anges separat. Betalning av biljetter via Tjänsten sker genom Blixten & Co:s underleverantör Eventim och deras utvalda tredjepartsleverantörer av betaltjänster (nedan ”Betaltjänstleverantörer”). Din användning av en Betaltjänstleverantörs tjänst regleras av sådan Betaltjänstleverantörs allmänna villkor. Vid frågor rörande en betalning via en Betaltjänstleverantör kontakta Betaltjänstleverantören direkt. Vid frågor i samband med övriga betalningar kontakta Eventims kundservice på de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten Kontaktuppgifter.

Villkor för biljettköpet
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp. Du är själv ansvarig för att leveransuppgifter och övriga uppgifter är korrekt angivna vid köpet (rätt e-postadress, rätt evenemang, rätt antal, rätt biljettkategori, rätt arena o.s.v.), och att biljetten kommit dig tillhanda i god tid innan evenemanget äger rum.

Förlorad biljett ersätts ej. Om du har valt TicketDirect som leveransalternativ har du dock möjlighet att via ditt kundkonto själv skriva ut en ny biljett. Observera att TicketDirect har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett. Om biljetten makuleras av någon anledning, så gäller inte streckkoden längre.

Om du får förhinder inför ett evenemang är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan, observera dock att en del priskategorier är förknippade med särskilda villkor där ID efterfrågas, t.ex. studentkort, pensionärsrabatt, kundklubbserbjudande eller liknande. För vissa evenemang erbjuder Blixten & Co möjlighet att byta och uppgradera biljetter. Sådant byte kan endast genomföras fram till 7 dagar innan evenemanget äger rum. Byte och uppgradering av biljetter kan endast ske i mån av plats mot biljetter med samma eller högre pris inom samma evenemang och på samma spelställe. En ombokningsavgift om 150 SEK samt eventuella tilläggsbelopp som du är skyldig att betala (t.ex. om du uppgraderar biljetterna i din bokning) måste betalas i sin helhet för att din begäran ska slutföras. För mer information om vilka evenemang där byte är möjligt kontakta Blixten & Co:s kundservice på de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten Kontaktuppgifter.

Vi ber dig särskilt uppmärksamma att Blixten & Co inte ansvarar för biljetter som är köpta från andra personer, organisationer och företag än Blixten & Co och/eller deras auktoriserade biljettombud.

I det fall du väljer att teckna en avbeställningsförsäkring så gäller aktuellt försäkringsbolags villkor. Blixten & Co åtar sig inte något ansvar för eventuella avbokningar och/eller sådan försäkring.

Personligt bruk 
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Blixten & Co. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Blixten & Co förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall du som kund inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Blixten & Co:s Allmänna villkor. Detta gäller bland annat om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p.g.a. ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella leveransavgifter. Blixten & Co kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Du som kund ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen. Detta är viktigt eftersom du själv blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av ditt användarnamn och/eller kundkonto, d.v.s. även om någon obehörig har använt användarnamnet och/eller kundkontot.

Vid evenemangstillfället
Giltig biljett måste uppvisas för att du ska bli insläppt på evenemanget, oavsett ålder. Observera att bokningsbekräftelsen inte är giltig som biljett, utan själva biljetten ska medtagas/uppvisas. Biljetten behöver dock inte skrivas ut, det räcker med att visa upp biljetten i mobilen om du har en smartphone eller motsvarande.

Observera att åldersgräns gäller för vissa evenemang. Information om aktuell åldersgräns framgår av informationen kring evenemanget som ges i samband med biljettköpet.

Inställda evenemang
Du som kund ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör du omedelbart kontakta ansvarig arrangör, d.v.s. Blixten & Co, på de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten Kontaktuppgifter. Det är Blixten & Co som ansvarar för frågor om t.ex. återlösen av biljetter. Köpta biljetter återbetalas endast i händelse av inställt evenemang. Ett evenemang är inställt om det inte kan genomföras alls. Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är således inte att betrakta som ett inställt evenemang, och ersättning för biljetterna återbetalas då normalt inte. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och leveransavgifter. Blixten & Co:s ansvar vid inställt evenemang är begränsat till erlagt biljettpris (med undantag av erlagd serviceavgift och/eller leveransavgift) och Blixten & Co ersätter inte eventuella förluster eller andra kostnader som har uppstått i samband med ett inställt evenemang.

Återbetalning 
Om du har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall du senast en månad från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha ägt rum, meddela Blixten & Co ditt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har du ej rätt till återbetalning. Själva återbetalningen genomförs av Eventim på uppdrag av och efter instruktioner från Blixten & Co. Återbetalning sker till det betalkort som användes vid biljettköpet. 

Immateriella rättigheter 
Blixten & Co förbehåller sig rätten till Webbsidan och/eller Tjänsten och dess innehåll. Allt material som görs tillgängligt genom Webbsidan och/eller Tjänsten samt formgivning och övriga underliggande rättigheter till Webbsidan och/eller Tjänsten (t.ex. varumärken, firmanamn, rekommendationer, texter, grafik, bilder, ljud, elektroniska dokument, databaser, användardesign, programvaror och programprodukter) är Blixten & Co:s, eller någon av Blixten & Co:s samarbetspartners, immateriella rättigheter, och får inte kopieras, bearbetas och/eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Blixten & Co. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar.

Rätten till ändringar på Webbsidan, i Tjänsten och/eller i Allmänna villkor
Blixten & Co har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort produkter, material och/eller innehåll som ingår på Webbsidan och/eller i Tjänsten, och begränsa tillgång till Webbsidan och/eller Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Blixten & Co har, när som helst, rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

Länkar
Webbsidan och Tjänsten kan innehålla länkar till webbsidor som underhålls av en tredje part. För användandet av dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredje part. Blixten & Co ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Personuppgifter
Blixten & Co registrerar och använder personuppgifter om dig i enlighet med Blixten & Co:s integritetspolicy som du kan hitta här: www.blixten.se/integritet.

Frågor och klagomål
Om du har frågor eller klagomål kring Webbsidan, Tjänsten och/eller biljettköpet kan du kontakta Eventims kundservice på de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten Kontaktuppgifter.

Om du har frågor eller klagomål kring evenemanget kan du kontakta Blixten & Co:s kundservice på de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten Kontaktuppgifter. Om du har frågor eller upplever några problem under själva evenemanget, ber vi dig att kontakta någon av våra evenemangsvärdar för att få hjälp direkt på plats.

Om en gemensam lösning inte går att hitta och du vill föra ärendet vidare kan du hänvisa tvisten till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan också vända dig med klagomål till Konsumentverket. Du hittar kontaktuppgifter till Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket på deras respektive hemsidor, www.arn.se och www.konsumentverket.se.

Ansvar
Blixten & Co och/eller Eventim ansvarar inte för och ersätter inte skada eller eventuell förlust som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Webbsidan och/eller Tjänsten.

Blixten & Co och/eller Eventim tar inte på sig något ansvar för dig utöver vad som framgår i dessa Allmänna villkor samt eventuell tillämplig tvingande lagstiftning. Blixten & Co och/eller Eventim kan aldrig hållas ansvarig för indirekt förlust eller följdskador, däribland förlust eller korruption av data.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter Blixten & Co:                                   

Blixten & Co AB
Org.nr: 556680-8381
Adress: A house, Östermalmsgatan 26 A, 114 26 Stockholm
Telefon: 08-440 92 00
E-post: biljett@blixten.se

Kontaktuppgifter Eventim:                     

Eventim Sverige AB
Org:nr: 556805-2913
Adress: Åvägen 24, 412 51 Göteborg
Telnr: 0771-130 150
e-post: kundservice@eventim.se

Övrigt
Blixten & Co reserverar sig för eventuella fel avseende prisuppgifter och för utsålda evenemang.

Blixten & Co förbehåller sig rätten att ändra på platstilldelningen inom samma biljettkategori, samt att flytta dig till en annan kategori mot att betala dig en eventuell prisskillnad.

Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på dessa Allmänna villkor.