Company = tillsammans

Company (s.)
“the fact or condition of being with another or others, especially in a way that provides friendship and enjoyment”
 
Vi på Blixten & Co är mycket stolta över vår arbetsplats, inkluderat både attityd och arbetsmiljö. På Blixten & Co och i våra produktioner ska ingen känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag beroende av könstillhörighet, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Och givetvis accepteras ingen form av sexuella trakasserier.
 
Stockholm Pride är Skandinaviens största pridefirande och i år är Stockholm, tillsammans med Göteborg, värdar för EuroPride.
Jämlikhet och allas lika värde är något vi värdesätter högt på vår arbetsplats, våra produktioner samt samhälle. Så i år uppmärksammar vi detta genom att under prideveckan byta namn till Blixten ♥️ Co. 
 
Det gör vi inte enbart för att vi heter Blixten OCH Co utan för att vi också ÄLSKAR, och är direkt beroende av, alla de olika människor som jobbar tillsammans med oss. Det bolag vi är idag skulle inte existera utan denna mångfald.
 
Tyvärr är inte jämställdhets- och inkluderingsarbete något som sker automatisk, vilket gäller även för Blixten & Co. Däremot har vi jobbat hårt med det under en längre tid och kommer såklart fortsätta så länge det är nödvändigt. Här är några exempel på vad vi genomfört genom tiden samt vad vi har framför oss.
 
– Vår jämställdhetspolicy följer sedan 2011 med alla anställnings- och samarbetsavtal.
– Jämställdhetsfrågan har en konsekvent post i budgeten. 
– Vi är huvudsponsor för Popkollo sedan 2015.
– Vi har utbildat hela personalstyrkan om sexuella trakasserier, rasism, maskulinitet, jämställdhet, sex och våld, HBTQ och könsöverskridande identitet samt uttryck.
 
Några kommande aktiviteter
– Utbildning om normkritik, funktionsvariation, ålder och religion.
– Inkluderingsgruppen träffas en gång i månaden från och med hösten.
– Tar fram policy kring hur vi använder kön i marknadsföring och undersökningar.
 
Vill du veta mer om oss och hur vi ser på jämställdhets- och inkluderingsarbete?
Hör av dig till oss på info@blixten.se
 
♥️