12 mar 2020

Blixten & Co och All Things Live Sweden följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut

Blixten & Co och All Things Live Sweden följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut om ”Förbud att arrangera allmänna sammankomster med fler än 500 personer”