#närmusikentystnar

Idag har vi tagit del av ett nytt upprop, i följderna av #metoo och #tystnadtagning, där 1993 kvinnor i alla delar av musikbranschen berättar om övergreppen, sexismen och tystnadskulturen de får utstå. Tack alla ni som haft modet att dela med er! 

Även vi är en del av den skeva maktstrukturen i musikbranschen och jobbar metodiskt efter nolltolerans då det kommer till sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.

Men, vi behöver jobba ännu hårdare för att säkerställa att ingen som jobbar med oss, eller på uppdrag av oss, skall utsättas för något kränkande. Vi kan bara bli bättre.

#närmusikentystnar
Leif ”Blixten” Henriksson, Lovisa Delehag, Sandra Nordin, Thomas Sebelius, Johan Lindqvist, Henrik Berndtson - Ledningsgruppen Blixten & Co