Ambassadörsskap & Influencer marketing

Idag är många artister även indirekt influencers och det är en naturlig del av vårt arbete att hantera förfrågningar kring samarbeten som berör de artister och profiler vi arbetar med.  Vi har stor erfarenhet av att identifiera passande ambassadörer till ert sammanhang. Vi tar varsamt hand om hela processen från urval, avtal, aktivitetsplan, genomförande och utvärdering.

Vår utgångsidé är alltid att vi strävar efter trovärdiga, relevanta och långsiktiga samarbeten med företag vars produkt/tjänst matchar artisten, dess karriär & plan för sitt personliga varumärke. Ett ambassadörskap fungerar som bäst när kopplingen känns naturlig och relevant.