Stallet

  • Övrigt Information:

    Åldersgräns 6 år. Användning av rök förekommer i föreställningen.